PRODUCTS

Image

Sản phẩm

Thiết bị giám sát hành trình TCTRACK GT02

- Giám sát, theo dõi phương tiện thông qua GPS/GPRS

- Báo cáo chính xác vị trí, thời gian thực, tọa độ, vận tốc, trạng thái, hướng đi.Báo cáo quãng đường đã đi được

- Xem lịch sử của thiết bị đã

DownLoad Catalog