PRODUCTS

Image

Sản phẩm

Cảm biến nhiên liệu

- Kết nối trực tiếp với bình chứa nhiên liệu

- Đo kiểm chính xác mực nhiên liệu hiện tại theo thời gian thực

- Cảnh báo nạp/xả nhiên liệu bất thường

- Tổng hợp nhiên liệu theo ngày/tuần/tháng biểu đồng hoạt động nhiên liệu

- Dữ liệu chính xác đến 95%

DownLoad Catalog